edan
娛樂

丐幫Edan想做楊過煨Sir做鵰 Jeffrey:想我係細鵰定大鵰?

Edan(呂爵安)爆紅之後工作多多,剛剛出完新歌又要錄影綜藝節目《膠戰2》,Edan在IG上載拍攝《膠》時的古裝look,又爆炸頭又黐鬚,原來他和一班《膠》主持扮搞笑版《神鵰俠侶》,Edan說自己是靚仔丐幫幫主:「其實我留鬚都幾有型呀,不過講真,邊有咁靚仔嘅丐幫幫主㗎! 」而MIRROR公認靚仔的Frankie 就留言說:「石器時代嚟講算數一數二靚仔!」立即被爵屎大讚:「皮皮好波!」、「有你喺度,Edan有排都做唔到 !」Edan就大讚Frankie:「 你係依家呢個時代數一數二靚仔!」

Edan又說:「 我都知我唔似㗎啦,橫睇掂睇我都係做楊過啦,可惜俾煨Sir(魏浚笙Jeffrey)做咗,不過又真係好鬼靚仔嘅,要求下次我做楊過,Jeffrey做隻鵰。」Jeffrey神回:「做你隻鵰!請你想我係細鵰定大鵰?」Edan立即回覆:「我頂!」有爵屎就問Jeffrey:「 幾時學到壞過凱婷?」亦有爵屎說:「 梗係大鵰啦!」相當爆笑!

edan
Edan在IG上載拍攝《膠》時的古裝look,又爆炸頭又黐鬚。
edan
原來Edan和一班《膠》主持扮搞笑版《神鵰俠侶》。
edan
Edan說自己是靚仔丐幫幫主。
edan
MIRROR公認靚仔的Frankie 就留言說:「石器時代嚟講算數一數二靚仔!」
edan
Frankie 被爵屎大讚:「皮皮好波!」
edan
Edan又說:「 要求下次我做楊過,Jeffrey做隻鵰。」
edan
Jeffrey這麼靚仔當然做楊過。
edan
Jeffrey神回:「做你隻鵰!請你想我係細鵰定大鵰?」有爵屎就問Jeffrey:「 幾時學到壞過凱婷?」