Edan
娛樂

Edan 生日細妹超Sweet 小如豬晒搞笑MK照賀壽 Jeffrey貼Edan胸襲相 Anson Lo騷貼身合照

今天是MIRROR成員Edan(呂爵安)25歲生日,一班爵屎(Edan粉絲名稱)為祝賀偶像,集資在葵芳新都會廣場L5空中花園舉辦兩星期的「Happy Edan Day生日應援展品」,有爵屎又租了旺角户外LED大屏幕、尖沙咀户外三層LED大屏幕播生日片,還有應援巴士等賀壽星仔,很有心思!

Edan
今天是MIRROR成員Edan(呂爵安)25歲生日,Happy Birthday!

有「世界第一妹控之稱」的Edan,和細妹小如豬感情一向超好,小如豬今日就在IG Story上載Edan中學年代的「MK照」寫道:「 生日快樂哥哥,Po張MK照!」之後再貼出11年前的舊相說:「再嚟多張11年前alr,感歎點解我而家係咁嘅樣!」之後再來一張Edan於2017年拍的超大鼻窿相說:「keep住開心快樂呂爵安!」搞笑得來很溫馨!

Edan
小如豬今日就在IG Story上載Edan中學年代的「MK照」寫道:「 生日快樂哥哥,Po張MK照!」
Edan
之後小如豬再貼出11年前的舊相。
Edan
之後再來一張Edan於2017年拍的超大鼻窿相說:「keep住開心快樂呂爵安!」
Edan
小如豬連橫Po哥哥搞笑相。
Edan
有「世界第一妹控之稱」的Edan,和細妹小如豬感情一向超好。

除了細妹小如豬,圈中好友亦紛紛送上祝賀,和Edan組成登神CP的隊友Anson Lo(盧瀚霆),就上載兩人身貼身的合照祝Edan:「Happy Birthday!」甜到漏!一向愛貼隊友黑圖的姜濤,今日難得貼出Edan正常背心照祝賀。而《膠戰》好兄弟Jeffrey(魏浚笙),就在IG上載被Edan胸襲扮錫錫的相留言:「哥哥,生日快樂!」Edan即回覆:「Love u細佬!」兄弟情深!而Edan「正印」、DJ小儀就上載早前Edan去水上樂園玩滑水梯的片段,搞笑說:「靜雞雞話你聽吖:Edan,er er er……你戇居同chok都係正嘅!」

Edan
和Edan組成登神CP的隊友Anson Lo,就上載兩人身貼身的合照祝Edan:「Happy Birthday!」
Edan
一向愛貼隊友黑圖的姜濤,今日難得貼出Edan正常背心照祝賀。
Edan
《膠戰》好兄弟Jeffrey(魏浚笙),就在IG上載被Edan胸襲扮錫錫的相留言:「哥哥,生日快樂!」
Edan
Edan「正印」、DJ小儀就上載早前Edan去水上樂園玩滑水梯的片段。
Edan
小儀搞笑說:「靜雞雞話你聽吖:Edan,er er er……你戇居同chok都係正嘅!」