Edan
娛樂

Edan 開腔勸爵屎唔好私追:  請不要再在我家樓下等我和追車謝謝

MIRROR近年爆紅,鏡粉無數,不過有粉絲因過於熱情,為求見偶像一面,不惜在鏡仔住所等候,甚至跟車,形成一種私追文化!早前姜濤被爆搬往筲箕灣新居,他接受訪問時指因銅鑼灣居所不夠大,所以租新居用來擺放物品,而每逢銅鑼灣節日人多都會去新居住數日,他呼籲姜糖給他空間:「新居被曝光唔會唔開心,做藝人都預咗,希望粉絲俾多啲空間我哋!」

Edan
早前姜濤被爆搬往筲箕灣新居,他接受訪問時說:「希望粉絲俾多啲空間我哋!」
Edan
姜濤還在IG強調:「請真的給我一點空間。」

之後姜濤還在IG強調:「請真的給我一點空間。」當時花姐亦在IG留言勸喻:「感謝大家喜愛舞台上的MIRROR,在舞台下,他跟我們一樣,需要有私人空間和好好休息的時間,才能創作更多好的作品給大家,在互相尊重下,懇請大家不再進行『私追』。」

Edan
當時花姐亦在IG留言懇請大家不再私追。

今日到Edan( 呂爵安)出手勸喻爵屎,今晚他在IG Story以黑底白字寫道:「請不要再在我家樓下等我和追車謝謝!」有爵屎立即在 IG粉絲專頁轉發,相當乖巧!Edan去年初推出處男歌《E 先生 連環不幸事件》,大受歡迎,在多個音樂平台獲取佳績,昨日還在YouTube發布 MV 拍攝花絮,慶祝出歌一周年。而他主演的《大叔的愛》令他進一步爆紅,至今IG追蹤人數已達55.8萬,人氣強勁!希望經過Edan勸喻,爵屎會乖乖支持偶像!

Edan
今晚Edan在IG Story以黑底白字寫道:「請不要再在我家樓下等我和追車謝謝!」
Edan
Edan
Edan去年初推出處男歌《E 先生 連環不幸事件》,大受歡迎,昨日還在YouTube發布 MV 拍攝花絮,慶祝出歌一周年。